معاون اول رئیس جمهور: دولت توانسته در شرایط سخت و دشوار فعلی رو سفید باشد/از شوک اولیه تحریم های ظالمانه آمریکا عبور کرده ایم + نیکل ایرانی

مثلث آنلاین-3 دقيقه پيش

نمایش بیشتر معاون اول رئیس جمهور: دولت توانسته در شرایط سخت و دشوار فعلی رو سفید باشد/از شوک اولیه تحریم های ظالمانه آمریکا عبور کرده ایم + نیکل ایرانی