نرخ تورم روسیه به کمترین سطح ۶ ماه اخیر رسید + نیکل ایرانی